Innlegg frå Landstaddagar

Landstaddagane 2009; Oppløft ditt syn. Magnus Brostrup Landstad – Personen, salmedikteren og folkeminnesamleren